Основні характеристики пігментів Bayferrox

Залізоокисні пігменти мають властивості, які визначають їхнє застосування у виробництві кольорового бетону та виробів із нього. Нижче наведені основні характеристики пігментів.

Світлостійкість

Здатність матеріалу зберігати свій колір під дією променів світла. Пігменти Bayferrox мають максимальну світлостійкість: 8 балів із 8 за шкалою BWS, випробувальні стенди компанії Lanxess розташовані у всіх кліматичних поясах планети, що дає змогу впевнено гарантувати збереження кольору кінцевих виробів, як на екваторі, так і в умовах Крайньої Півночі. З використанням пігментів Bayferrox можливе надання гарантії від вигоряння кольору під впливом ультрафіолетового опромінення.

Атмосферостійкість

Здатність пофарбованого матеріалу чинити опір руйнівній дії сонячних променів, дощу, морозу, снігу, вітру та інших атмосферних чинників, наприклад, газу та пилу, що забруднюють нижні шари атмосфери. Атмосферостійкість пігментів Bayferrox за декоративним виглядом складає 5 балів за 5 бальною шкалою. Атмосферостійкість пігментів Bayferrox підтверджується не лише прискореними лабораторними випробуваннями на приладі візіометр, але і практичними даними упродовж 30-річних спостережень за контрольними зразками пігментів на всіх континентах нашої планети.

Вміст оксиду заліза

Цей параметр визначає кількість Fe2O3 та опосередковано зазначає вміст сторонніх домішок у фарбнику. До домішок належать оксиди кварцу, алюмінію, водорозчинні солі, сполуки свинцю, міді, миш’яку, цинку тощо. Завдяки найдосконалішому технологічному процесу вміст Fe2O3 у пігментах Bayferrox становить до 97 % залежно від конкретної марки пігменту. Зміст SiO2 + Al2O3 становить до 3 %. Відсутні водорозчинні солі, сполуки свинцю, міді, миш’яку, цинку. Зміст Fe2O3 у низькоякісних пігментах становить до 70 %, що відповідає показникам українського залізного сурика, у якісніших пігментах реальний вміст оксидів заліза коливається в районі 85 %. Типово вміст водорозчинних солей понад 1 %.

Нерідко в низькоякісних пігментах виявляються токсичні сполуки свинцю, міді, миш’яку, цинку. Наявність сторонніх домішок може суттєво погіршити параметри пофарбованого матеріалу та зменшити термін експлуатації будівель та споруд.

Фарбувальна здатність

Властивість пігменту передавати при змішуванні іншому матеріалу свій колір. Від барвника залежить кількість пігментів, яку необхідно додати до складу, щоб отримати пофарбований матеріал необхідного кольору і відтінку. Відповідно до DIN EN 12878 (в останній редакції 2006 року) цей показник для пігментів Bayferrox знаходиться в межах 100±5 %, що відповідає сучасним вимогам до пігментів. Реальні показники неякісних пігментів істотно нижчі, тому витрати цих пігментів значно вищі, ніж пігментів Bayferrox.

Покривна здатність

Здатність барвника при рівномірному нанесенні його на одноколірну поверхню робити невидимим колір останньої або, у разі нанесення на чорно-білу підкладку, зменшувати контрастність між чорною та білою поверхнями до зникнення різниці між ними. Кількісно укривистість виражають у грамах пігменту на 1 м2 поверхні. Укривистість пігментів Bayferrox приблизно 6 г на 1м2, більшості китайських пігментів: 10–13 г на 1м2, сурика: 20–30 г на 1м2. Цей показник прямо вказує, що пігментів Bayferrox можна використовувати в менших кількостях у порівнянні з конкурентними продуктами.

Стійкість до дії агресивного лужного середовища

Сильнолужне в’яжуче (цемент) створює дуже агресивне середовище для залізоокисних пігментів. Пігменти Bayferrox спеціально розроблялися для збереження своїх властивостей за умови дії такого агресивного середовища. Цей показник контролюється в кожній партії пігментів Bayferrox. Цей показник при практичному застосуванні впливає на інші властивості пігментів, оскільки показники пігментів у нормальному та лужному середовищі різні.

Водостійкість

Властивість пігменту не розчинятися у воді. Наявність у складі водорозчинних солей та домішок призводить до появи на поверхні вицвітів та плям. Пігменти Bayferrox не містять водорозчинних солей і домішок, тому не впливають на висолення бетону. Пігменти, які мають такі речовини у своєму складі можуть призводити до небажаних плям і вицвітів бетону, що негативно позначається на декоративних якостях матеріалу та погіршує його поверхневі властивості (відлущування, пористість, зниження міцності тощо).

Тонкість помелу

Чим тонше розмелений пігмент, до певної міри дисперсності, тим краще забарвлюється матеріал і тим більша покривна та барвна здатність пігменту. Переважний розмір частинок пігменту Bayferrox (наприклад, Bayferrox 130) дорівнює 0,17 µм, залишок після просіювання (сито 0,045 мм) становить максимум 0,06 % (метод тесту: DIN 53 195 (1990). Для близького за кольором пігменту 0,25–0,35 µм, залишок після просіювання (сито 0,045 мм) може досягати значення 3% і більше, тому для отримання однакової інтенсивності фарбування виробів, необхідно використовувати такого пігменту більше ніж пігментів Bayferrox.

Вплив на водоцементне відношення

Водоцементне відношення є важливою характеристикою виробництва цементних виробів. Підвищення водоцементного відношення негативно позначається на таких властивостях бетону, як міцність, пластичність, насиченість кольору, час висихання і твердіння, пористість, відбувається погіршення лицьової поверхні виробів. Пігменти Bayferrox, що застосовуються в рекомендованих кількостях, не мають практичного впливу на кількість споживаної води. При використанні інших пігментів водоцементне відношення може збільшуватися за рахунок присутніх домішок. Ці домішки мають схильність до набухання, внаслідок чого кількість води замішування доводиться збільшувати, що може призвести до погіршення перерахованих вище чинників.

Форма постачання та технологічність застосування

Пігменти Bayferrox зараз доступні як у традиційній формі порошку, так і у високотехнологічних формах: «компаковані» пігменти, гранульовані пігменти, «мікрогрануляти», «суперконцентрат». Нові форми пігментів дають змогу використовувати обладнання для автоматичного дозування без виникнення «зависань» пігментів і домогтися на порядок зменшення утворення пігментного пилу, пігменти відмінно розподіляються при диспергуванні завдяки сферичній формі зерна, що дає змогу зекономити до 5–10 % використаних пігментів. Високотехнологічні суперконцентровані пігменти можуть зменшити вміст пігментів у 3–4 рази у порівнянні з традиційними порошковими пігментами.

Екологічність та токсичність при застосуванні

При використанні пігментів Bayferrox набагато легше виконувати вимоги контролюючих органів щодо гранично допустимих концентрацій (ГДК) у повітрі робочої зони, оскільки в пігментах Bayferrox «компакт», «гранулят», «мікрогранулят», «суперконцентрат» немає пилоподібних. Немає і викидів у повітря робочої зони. Неякісні пігменти містять підвищену кількість пилоподібних фракцій і відчутно забруднюють повітря, іноді ставлячи під загрозу дотримання ГДК робочої зони. Пігменти Bayferrox не є токсичними й не дратують шкіру та слизову оболонку людини, а також не завдають шкоди організмам, що живуть у водному середовищі завдяки своїй нерозчинності. Також в деяких пігментах трапляються домішки сполук свинцю, міді, миш’яку, цинку можливий прояв токсичності до людини та живих організмів, аж до захворювань верхніх дихальних шляхів та шкірних покривів, прояви алергічних реакцій.

Номенклатура та стабільність постачання

На сьогодні номенклатура пігментів Bayferrox становить понад 150 різних марок та видів пігментів. Кожна партія пігментів суворо контролюється, що дозволяє гарантувати незмінність кольору від партії до партії, що дуже важливо під час випуску готових виробів. Прямі контракти з компанією Lanxess дають змогу гарантовано отримувати пігменти протягом року, без зривів постачання, можливе резервування партій пігментів на певну дату відвантаження. Технічний центр компанії Lanxess готовий надати будь-яку технічну допомогу в застосуванні пігментів Bayferrox.